BrandKurser

På denne side kan du tilmelde dig vores brandkurser. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kursus@svesoef.dk

Læs mere om vores brandkurser

Formål

At give kursisterne en uddannelse, der gør, at de til enhver tid er i stand til at yde en personsikker og aktiv indsats med henblik på brandslukning på skibe.

Indhold, grundlæggende brandbekæmpelse i skibe

Du lærer om flg.: forbrændingsteori, håndslukkere, røggassens sammensætning, trykluftapparater, klargøring, afprøvningen af sikkerhedsfunktioner og afrigning. Slukning af skibsbrande, redning og eftersøgning af personer i røgfyldte rum.

Indhold, brandledelse i skibe

Du lærer om flg.: brandledelsesteori, brandledelseskommunikation og -teknikker, øvelser i brandledelse (teoretisk gennemgang), praktisk udførelse af brandledelse i forskellige scenarier. Hver indsats evalueres efterfølgende med læring for øje.

Brandskolen

Svendborg Søfartsskole samarbejder med Beredskab Fyn og Søfartsstyrelsen til uddannelse af søfolk i handelsflåden, så de lever op til STCW-konventionen. Alle vores brandkurser foregår på Svendborg Brandskole. Brandskolen er også godkendt til uddannelse af brandmænd ved Beredskabet.

Brandskolen ligger på Poul Smeds Vej 20, 5700 Svendborg.

Kursusoversigt