Historien

I 1906 grundlagde den kristne forening, Broderkredsen på Havet, den søfartsskole som i dag kendes som ”Svendborg Søfartsskole”. Skolen er en statsfinansieret selvejende institution og drives den dag i dag, stadig på et kristent grundlag. Det kommer til udtryk ved morgensamlingen i hverdagene.

Full Width Banner

Uddannelsessted

Vi er en erhvervsskole under Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Søfartsstyrelsen. Vi er et uddannelsessted for unge, der ønsker sig en maritim fremtid indenfor dansk skibsfart. 

Image 2
Image 3 (1) (1)
Due Flaget

Særpræg

Skolen er en statsfinansieret selvejende institution, som drives på et kristent grundlag indenfor folkekirken. Det betyder, at du - udover den faglige undervisning - deltager i den daglige morgensamling og i enkelte aftenarrangementer, som har et kristent indhold.

Målsætning

Skolens målsætning er at tilbyde undervisning efter den til enhver tid gældende lovgivning, for at bidrage til søfartserhvervets fortsatte udvikling.

Mission

Svendborg Søfartsskole gennemfører erhvervsrelaterede uddannelser der henvender sig til søfartserhvervet.

Svendborg Søfartsskole er til for erhvervets skyld og er et kompetencecenter inden for de uddannelser som udbydes på skolen.

Vision

Svendborg Søfartsskole vil være et videns- og uddannelsescenter for kompetenceudvikling af studerende til det maritime erhverv. Svendborg Søfartsskole vil være kendt for at tiltrække og udvikle de bedste ledere og medarbejdere.

Svendborg Søfartsskole vil være en attraktiv partner i forbindelse med udvikling af viden, uddannelse, uddannelsessystemer og kompetencer i uddannelsen.

Svendborg Søfartsskole er grundlæggende til for det maritime erhvervs skyld og er et kompetencecenter, der arbejder i et internationalt erhvervsmiljø.

samarbejdspartnere

Se alle vores samarbejdspartnere og læs mere om dem lige her

Læs mere

Er du klar til at sætte kursen mod en fremtid til søs?

Bliv elev

Imagetext