Hvad er en ubefaren skibsassistent?

Uddannelsen til ubefaren skibsassistent er en 20 ugers maritim grunduddannelse, som giver dig mulighed for at kunne indgå professionelt i sikkerhedsbesætningen på et handelsskib. Den ubefarne skibsassistents arbejdsopgaver på skibet er i hovedtræk at assistere officererne med at gennemføre den daglige vagttjeneste på bro, dæk og i maskinen samt at stå for forskellige vedligeholdelsesopgaver.

Udover at give adgang til en reel jobfunktion ombord på skibet, er den ubefarne skibsassistentuddannelse - efter en tilstrækkelig sejltid ombord på skibet – også indgangsvejen til andre maritime videregående uddannelser som f.eks. befaren skibsassistent, kyst- og sætteskipper samt skibsfører. 

ansøg nu

Klik her

CYY07598
CYY07575

Indhold i uddannelsen

På Svendborg Søfartsskole får du et grundlæggende kendskab til skibet som arbejdsplads, da du både teoretisk og praktisk arbejder med fag som: Praktisk sømandskab, navigation, bådtjeneste, vagthold, søsikkerhed, arbejdssikkerhed,1.hjælp/sundhedslære, skibsteknik, brandbekæmpelse/røgdykker, motorlære, ellære, tegningslæsning, værkstedslære, ”Duelighedsbevis for fritidssejlere” (tilvalg) og ”Motorpasserbeviset” (tilvalg) samt maritimt engelsk. I uddannelsen er der desuden indlagt en lang række kurser, foredrag, besøg på virksomheder/rederier og andre maritime uddannelsesinstitutioner.

Undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at der mest muligt veksles mellem teori og praktik. På samme måde som for skolens andre uddannelser er der tale om stor tværfaglighed på den ubefarne skibsassistentuddannelse.

Da du som færdiguddannet vil komme til at indgå i skibets sikkerhedsbesætning, er der gennem hele uddannelse et stort fokus på ”Sikkerhed” indenfor forskellige områder.

ansøg nu

Klik her

Mød Mette, elev på Ubefaren Skibsassistent

Cta

ressourcer

Studieordning

 

Adgangskrav

For at blive optaget som ubefaren skibsassistent, skal du kunne opfylde følgende:

  • Være mindst 17½ år gammel (ved uddannelseskontrakt med rederi dog mindst 16 år).
  • Have en karakter på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik (fra 9. klasse) eller af uddannelsesinstitutionen vurderes egnet gennem en samtale/evt. prøve.
  • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende. Undersøgelsen er gratis, når du er optaget som elev og kan kun foretages hos en søfartslæge. Find Søfartslægerne her: Søfartslæger Det er et krav, at du er ”Egnet til skibstjeneste” og ”Skikket til udkik”.

Bolig og økonomi

Som ubefaren skibsassistentelev vil der være et værelse til dig på skolen, hvis du ønsker det. Skolen vurderer, hvordan enkelt- og dobbeltværelserne fordeles. 

Ubefaren skibsassistentuddannelsen er gratis og SU-berettiget dog opkræves der:

2.500 kr. for sikkerhedsmæssig forsvarlig beklædning/udrustning mm. 10.900 kr. (takst i 2024) for kost og logi (gratis, hvis du ikke bor på skolen) 7.000 kr. (1.000 kr., hvis du ikke bor på skolen) for skolebådssejlads, velfærdsordning/arrangementer, nattevagt, lektiehjælp, billiard, bordtennis mm. fitnessudstyr, wifi, vaskerum, sodavand-/kaffeautomat, udstyr til fritidsaktiviteter, lån af bøger, lån af værksteder i fritid, frugtordning, bevisgebyr. 2.000 kr. i depositum.

Er du er under 18 år, kan du bo og spise gratis på Svendborg Søfartsskole, hvis du har mere end 75 minutters transporttid til skolen med det offentlige transportsystem. Der opkræves dog betaling for øvrige ydelser og depositum, som beskrevet herover. 

Hvis der ikke er plads på skolen, og du derfor er nødsaget til at bo i byen, f.eks. på et af Svendborgs kollegier, så kan du få et tilskud på 87 kr. pr. dag til kost og logi (takst i 2024), indtil du fylder 18 år. For unge over 18 år findes der kollegier og private udlejere, hos hvem det er muligt at finde ledige værelser og lejligheder.

Andre informationer om uddannelsen

Den ubefarne skibsassistentuddannelse er indgangsporten til hele den maritime verden, lige meget om du vælger at sejle som ubefaren, læse videre til befaren skibsassistent eller stræber efter at gennemføre en officersuddannelse. 

Den ubefarne skibsassistentuddannelse er internationalt godkendt og giver dig derfor mulighed for at arbejde/gøre karriere såvel i Danmark som i den øvrige del af verden.

Der har gennem flere år været en meget stor international efterspørgsel på maritime medarbejdere til søs -specielt indenfor offshore- og havvindmølleområdet. Løn og andre arbejdsmæssige forhold (herunder også frihed) er områder, der af mange betragtes som særligt attraktive.

Hvis du vælger den direkte kurs til søs, hjælper vi dig gerne med at skrive en ansøgning. Vi fortæller i undervisningen om de forskellige rederier. Flere af disse besøger hvert semester Svendborg Søfartsskole i forbindelse med faglige oplæg og jobsamtaler, der ofte resulterer i praktikpladser eller reelle hyrer i rederierne.

Svendborg Søfartsskole har gennem en meget lang årrække haft gode samarbejdspartnere i Handelsflåden og et godt kendskab til, hvor det er muligt at søge arbejde. Vores velfærdsmedarbejder afholder flere aftenevents i løbet af semesteret, hvor der er mulighed for at få hjælp til at skrive en ansøgning og et CV.

Fællesskab og velfærd

Svendborg Søfartsskole arbejder hver dag for et godt socialt miljø på skolen og en høj trivsel for skolens elever. Vi har en velfærdsmedarbejder ansat, der holder trivselssamtaler og forventningssamtaler med alle elever. Derudover arrangerer velfærdsmedarbejderen aktiviteter på og udenfor skolen, som du kan deltage i, uanset om du bor på skolen eller ej. Der er også en overnattende vagtlærer på skolen, som altid er klar til at hjælpe dig, hvis det er nødvendigt. Vagtlæreren har bl.a. lektiecafé i hverdagene. Skolen er en kostskole, det betyder bl.a., at skolen har ansat køkkenpersonale, som efter gældende kostanbefalinger tilbereder mad til skolens elever. Som herboende elev er måltiderne inkluderet i din betaling for kost og logi. Som udeboende har du mulighed for at tilkøbe frokost og andre måltider på månedsbasis. 

For at en kostskole skal fungere, har skolen et regelsæt, som gerne skulle medføre, at alle elever, føler sig velkomne, taget hensyn til og er tilfredse. 

På skolen kommer du til at bo sammen med befarne skibsassistenter og HF-Søfartselever. De befarne skibsassistenter har afsluttet deres ubefarne modul, de har sejlet og de bringer en erfaring med ind på skolen, som kan inspirere andre. Så få en ny ven blandt skolens elever, en der kan hjælpe dig videre og måske kan hjælpe med lektier og anbefale dig et rederi at arbejde for.

Vagtordning

Når du er ubefaren skibsassistentelev på Svendborg Søfartsskole, indgår du i skolens vagtsystem og vil derfor få vagter. Hver uge udarbejdes der en vagtplan og den er gældende i hverdage og i de weekender, du tilmelder dig. Årsagen til vagtsystemet er ganske simpelt, at det er en del af uddannelsen til ubefaren skibsassistent og da du skal gå vagt på et skib, når du er færdiguddannet, så skal du vide, hvad det betyder at gå vagt. Vagtplanen gælder for en uge ad gangen og offentliggøres normalt torsdag eftermiddag, gældende for fredag morgen.

Er du klar til at sætte kursen mod en fremtid til søs?

Bliv elev

Imagetext